گفتی كه امشب اومدم بهت بگم باید برم
                                             گفتی میخواهم بهت بگم همین روزا مسافرم

باید برم برای تو فقط یه حرف ســاده بــود
                                           كاشكی میدیدی قلب من به زیر پات افتاده بود     

سفر همیشه قصه رفتنه و دلتنگیه
                                          به من نگو جدایی هم قسمتی از زنـدگیــه

همیشه یك نفر میره آدمو تنها میزاره
                                         میره یه دنیا خاطره پشت سرش جا میزاره

همیشه یك دل غریب یه گوشه تنها میمونه
                                          یكــی مســافر  و یــكی اینــور دنـیا میمونه

دلم نمیاد كه بگم به خاطر دلم بمون
                                         اما بدون با رفتنت از تن خسته ام میره جون

بمون واسه خونه یی كه محتاج عطر تن توست
                                         بمون واسه پنجره ای كه عاشق دیدن توست

بمون برای كوچه یی كه بی تو لبریز غمه
                                         ابری تر از آسمونش ابــرای چــشمــای مــنـه